bảng chi phí lăn bánh mitsubishi pajero sport 4×2 MT ở tỉnh

Bảng chi phí lăn bánh mitsubishi pajero sport 4×2 MT ở tỉnh

dưới đây là bảng chi phí lăn bánh mitsubishi pajero sport 4×2 MT ở tỉnh

 

 

 

 

 

 

 

stt chi phí cần thiết để làm lăn bánh xe  số tiền ghi chú
1 giá xe 704.000.000 trong tháng 10
2 thuế trước bạ ô tô 78.900.000 có hóa đơn
3 biển số 2.000.000 có hóa đơn
4 phí đường bộ/ 1 năm 2.160.000 có hóa đơn
5 bảo hiểm trách nhiệm dân sự / 1 năm 930.000 có hóa đơn
6 bảo hiểm thân vỏ 9.856.000 có hóa đơn
7 lệ phí đăng kiểm 340.000 có hóa đơn
8 tổng số 798.186.000

để biết thêm chi tiết liên hệ : 0934 377 989